close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 22 listopada 2017

  Podczas wizyty w Bostonie i Waszyngtonie, w dniach 19-22 listopada, podsekretarz stanu T. Kościński odbył spotkania z przedstawicielami administracji amerykańskiej, inwestorami oraz ekspertami w dziedzinie relacji gospodarczych. Rozmowy z partnerami amerykańskimi dotyczyły głównie promocji nowej polityki inwestycyjnej polskiego rządu.

  Chcemy przyciągać do Polski nowe inwestycje amerykańskie w sektorach innowacyjnych, dających zatrudnienie wysoko wykwalifikowanym polskim specjalistom oraz wykorzystujących potencjał polskich ośrodków akademickich i instytutów badawczo-rozwojowych. Naszym kluczowym zadaniem jest przejście od gospodarki imitacyjnej, wykorzystującej głównie tańszą siłę roboczą do gospodarki innowacyjnej, opartej o talenty i wiedzę Polaków” – podkreślał wiceminister.

   

   

  Program wizyty w Waszyngtonie obejmował spotkanie z Erin Walsh, zastępcą sekretarza handlu (Assistant Secretary), a także rozmowy z amerykańskimi inwestorami w ramach spotkań zorganizowanych przez US Chamber of Commerce oraz Polsko-Amerykańską Radę Biznesu. Minister Kościński uczestniczył również w dyskusji poświęconej międzynarodowym relacjom gospodarczym Polski w Heritage Foundation.

   

   

  W trakcie rozmów T. Kościński dużo uwagi poświęcił projektowi ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, która rozszerza preferencje inwestycyjne oferowane dotąd na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych do całego terytorium Polski. Nadal jednak zakres oferowanego wsparcia uzależniony będzie od stopnia rozwoju gospodarczego danego obszaru, stopy bezrobocia itp. Wiceminister rozwoju zwracał również uwagę na rosnącą obecność polskich firm innowacyjnych w USA i znaczenie ich współpracy z amerykańskimi partnerami. W trakcie wizyty ministrowi T. Kościńskiemu towarzyszyli m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

   

   

  Ambasada RP w Waszyngtonie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: