close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • 18 września 2017

   

  OSTRZEŻENIE O HURAGANACH MARIA I JOSE

  Ambasada Polska w Waszyngtonie prosi o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży w rejony, przez które przechodzą huragany MARIA i JOSE. W przypadku znalezienia się w zagrożonym obszarze proszę bezwzględnie podporządkować się zaleceniom służb miejscowych i schronić się w bezpiecznym miejscu. Aktualne informacje i ostrzeżenia proszę śledzić w mediach i na stronie National Hurricane Center (NHC) http://www.nhc.noaa.gov/?atlc

  Huragan MARIA przemieszcza się przez Karaiby w kierunku Florydy, zagrożone są rejony, przez które wcześniej przeszedł niszczycielski huragan Irma.

  Huragan JOSE przemieszcza się wzdłuż środkowego wybrzeża Atlantyku, mogą być zagrożone nadbrzeżne rejony stanów Maryland, Delaware, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts.

   

   

   


   

  Kwiecień 2016

  KOMUNIKAT STRAŻY GRANICZNEJ dotyczący przekraczania granicy RP przez obywateli polskich z podwójnym obywatelstwem

   

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

   

  Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami.

   

  Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

  CZYTAJ DALEJ

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: