close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 •  28 września 2017 r.

   

  W dn. 5 września 2017 r. administracja amerykańska podjęła decyzję o likwidacji specjalnego programu tzw. DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) obejmującego wsparcie dla grupy osób nieposiadających legalnego statusu pobytowego w USA, które uzyskały pozwolenia na pracę, oraz wobec których – czasowo – nie stosuje się przepisów deportacyjnych.

  Program ten utworzono w czerwcu 2012 r. na podstawie decyzji wykonawczej prezydenta Baracka Obamy. Jego celem było wyjście naprzeciw osobom, które dotarły do USA jako osoby niepełnoletnie (do 16. roku życia), nie stanowiły zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, i które przebywały nielegalnie na terytorium USA (w wyniku nielegalnego wjazdu, ew. utraty ważności wizy tytułu pobytowego lub wizy). Wnioskujący nie mogli przekroczyć wieku 31 lat.

  Pełne wdrożenie decyzji o zamknięciu DACA nastąpi w ciągu 6 miesięcy, o ile Kongres USA nie podejmie niezależnych działań celem uchwalenia i wdrożenia nowych przepisów imigracyjnych. Administracja amerykańska poinformowała, że uchylenie dotychczasowych przepisów podyktowane było stwierdzeniem wadliwości przyjętej uprzednio podstawy prawnej.

  Nowe wnioski o przyznanie DACA nie są już przyjmowane od 5 września 2017 r., podobnie jak nowe wnioski o ułatwienia w przekraczaniu granicy USA (advance parole travel document).

  Osoby, których dokument DACA traci ważność do 5 marca 2018 r. mają czas do 5 października 2017 r. na składanie wniosków przez internet (formularz I-821D) o przedłużenie ważności DACA i pozwoleń o pracę (EAD – Employment Authorization Documents)”.

  więcej informacji można uzyskać na stronie USCIS pod linkiem https://www.uscis.gov/daca2017

   


   

   

  Kwiecień 2016

  KOMUNIKAT STRAŻY GRANICZNEJ dotyczący przekraczania granicy RP przez obywateli polskich z podwójnym obywatelstwem

   

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

   

  Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami.

   

  Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

  CZYTAJ DALEJ

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: