close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • EKONOMIA

 • Wydział Ekonomiczny realizuje zadania w zakresie analizy rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Zajmuje się monitorowaniem polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych w sektorach priorytetowych dla polskiej gospodarki oraz współpracuje z administracją amerykańską, agencjami rządowymi, jak również organizacjami pozarządowymi w celu ułatwienia współpracy bilateralnej. Działania wydziału mają na celu dokonanie analizy wpływu rozwoju sytuacji gospodarczej kraju urzędowania na interesy gospodarcze Polski oraz sygnalizowanie potencjalnych problemów w dwustronnych stosunkach gospodarczych.

  Pracownicy Wydziału Ekonomicznego gromadzą i na bieżąco analizują stanowiska kraju urzędowania, a także informacje prasowe, publikacje instytutów naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych oraz formułują wnioski dla polskiej zagranicznej polityki ekonomicznej.

  Informacje istotne dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej z partnerami ze Stanów Zjednoczonych (m.in. dotyczące procedur, stawek celnych, promocji, analiz barier inwestycyjnych i eksportowych), znajdują się na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych pod adresem: http://washington.trade.gov.pl/pl/

  Lista tematów prowadzonych przez Sekcję Ekonomiczną:

   

  1) Rozwój gospodarczy USA

  2) Wewnętrzna i zewnętrzna polityka ekonomiczna USA

  3) Współpraca USA na forum gospodarczych organizacji międzynarodowych

  4) Stosunki gospodarcze pomiędzy USA a Polską

  5) Stosunki gospodarcze pomiędzy USA a Unią Europejską

  6) Analiza polityki w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatycznych

  7) Analiza polityki rolnej USA oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych

  8) Analiza polityki zdrowotnej, ochrony zdrowia i nowych technologii

  9) Analiza rynku pracy i polityki zatrudnienia

  10) Analiza polityki rozwoju międzynarodowego

  11) Monitorowanie polityki w zakresie badań i rozwoju

  12) Współpraca wojskowa (aspekty gospodarcze)

  13) Ochrona prawa własności intelektualnej

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: