close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 20 marca 2014

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie uprzejmie informuje, że planuje organizację dyżuru konsularnego w Pompano Beach, FL.

  Planowany termin 6, 7 i 8 maja 2014 r.

  Miejsce dyżuru:

   

  Polska Misja Katolicka

  Matki Boskiej Częstochowskiej

  2400 N.E. 12th Str. Pompano Beach, FL 33062

   

  Zapisy na dyżur prowadzone będą do wyczerpania miejsc pod numerem tel. 202 499 1930 lub e-mail: washington.consular@msz.gov.pl . W celu zapisania się prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o posiadaniu numeru PESEL.

   

  Prosimy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie niezbędne oryginalne dokumenty oraz ich kserokopie. W trakcie dyżuru opłaty można wnosić wyłącznie w formie money order wystawionego na Embassy of the Republic of Poland.  Money orders wystawione na adresata innego niż Embassy of the Republic of Poland, a także nie posiadające daty wystawienia nie będą przyjmowane. Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane.

   

  Prosimy o wnikliwe wcześniejsze zapoznanie się z informacją paszportową http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyngton_us_a_pl_paszporty/  (szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi dotyczące zdjęć) oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości telefonicznie lub drogą e-mailową z naszym urzędem. Przypominamy, że do złożenia wniosku paszportowego niezbędne jest posiadanie numeru PESEL, w przypadku jego braku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu podczas zapisu na dyżur (minimum 7 dni przed dyżurem). Każdorazowo w przypadku ubiegania się o paszport po zmianie nazwiska w wyniku wstąpienia w związek małżeński za granicą, niezbędne jest przedstawienie polskiego odpisu aktu małżeństwa.

   

  Wniosek o paszport dla dziecka:

   

  konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obydwojga rodziców (z ważnymi paszportami), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. Jeśli obecność jednego z rodziców jest niemożliwa należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

  Informujemy, że czas oczekiwania na paszport, w przypadku złożenia wniosku podczas dyżuru konsularnego, wynosi ok. 2 miesięcy.

   

  Opłaty paszportowe:

   

  wydanie paszportu - 144 USD (opłata ulgowa - emeryci, renciści, młodzież ucząca się do 26 roku życia- 72 USD; wymagany jest dokument potwierdzający prawo do zniżki, np. legitymacja szkolna)

  wydanie paszportu w miejsce utraconego ważnego paszportu - 432 USD

  wydanie paszportu tymczasowego w oczekiwaniu na paszport biometryczny - 20 USD

  wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach– 53 USD

  wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 46 USD

   

  Dodatkowa opłata za doręczenie paszportu drogą pocztową wynosi 17 USD.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: