close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 •  

  Ambasador Piotr Wilczek urodził się 26 kwietnia 1962 r. w Chorzowie. Jest historykiem literatury i kultury, a także pisarzem i tłumaczem. W roku 1986 ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim, gdzie uzyskał również doktorat (1992) i habilitację (2001). Do roku 2008 był związany ze swoją Alma Mater, gdzie był profesorem, a przez sześć lat również dziekanem Wydziału Filologicznego. Jego zainteresowania obejmują literaturę porównawczą, filologię i historię intelektualną w kontekście kultury na przestrzeni dziejów. W roku 2006 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  W roku 2008 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie związał się ze środowiskiem tworzącym obecnie Wydział “Artes Liberales”. Był pierwszym dyrektorem Kolegium Artes Liberales. Kierował również założonym przez siebie Ośrodkiem Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej. Od roku 2010 prowadził również studia doktoranckie na Wydziale “Artes Liberales”. Jako uczony i wykładowca z doświadczeniem europejskim i amerykańskim promował w tych działaniach ideę kształcenia w duchu “liberal arts” (“sztuk i nauk wyzwolonych”), która przełamuje granice między tradycyjnymi dyscyplinami i specjalizacjami uniwersyteckimi, tradycyjnie preferowanymi w Europie kontynentalnej.

   

  Zaangażowanie na rzecz kształcenia interdyscyplinarnego związane jest z jego doświadczeniem międzynarodowym w zakresie nauki, wymiany akademickiej i dyplomacji kulturalnej. Otrzymał liczne granty i stypendia zagraniczne. Odbył staż podyplomowy na Uniwersytecie w Oxfordzie (1988) oraz staże podoktorskie w Instytucie Warburga na Uniwersytecie w Londynie (1996, 1998). Przebywał dwukrotnie jako visiting translator w The British Centre for Literary Translation na University of East Anglia (1994, 1996). W latach 1998-2001 był profesorem wizytującym na uniwersytetach w USA (Rice University, University of Illinois at Chicago, University of Chicago), przebywał też jako visiting scholar w Boston College i w Cleveland State University, wykładał gościnnie w Harvard University oraz University of Texas at Austin.

   

  Piotr Wilczek jest aktywnym członkiem Amerykańskiej Grupy Studyjnej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie, skupiającej ekspertów, dziennikarzy i naukowców zainteresowanych wydarzeniami społecznymi, politycznymi i kulturalnymi w Stanach Zjednoczonych oraz ich konsekwencjami dla Polski, Europy i wspólnoty transatlantyckiej. Do czasu nominacji na stanowisko ambasadora w Stanach Zjednoczonych był przedstawicielem w Polsce Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku, organizacji zasłużonej dla wymiany edukacyjnej, naukowej i artystycznej między Polską a USA. Był też prezesem zarządu Fundacji Kościuszkowskiej Polska.

   

  Piotr Wilczek jest autorem i redaktorem 22 książek naukowych oraz autorem ponad 100 rozpraw, publikowanych po polsku i angielsku w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem wielu zespołów redakcyjnych, rad naukowych i komitetów doradczych w Europie i USA. W maju 2017 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Cleveland State University w Ohio.

   

  21 października 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nominację prof. Piotra Wilczka na stanowisko Ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz we Wspólnocie Bahamów.

   

  Fot.: Karolina Siemion-Bielska/MSZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: