close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PATRONAT HONOROWY AMBASADORA

 • 8 maja 2018

  W celu ubiegania się o patronat honorowy Ambasadora RP w Waszyngtonie, należy złożyć wniosek zawierający informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

   

   

  1.     Informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e-mail, ewentualnie adresem strony internetowej;

   

  2.     Szczegółowy opis i program przedsięwzięcia;

   

  3.     Informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;

   

  4.     Materiały fotograficzne w przypadku wystaw, przygotowany do druku tekst publikacji w przypadku książek, film w końcowej fazie produkcji, listę referentów w przypadku konferencji naukowych, artyści w przypadku koncertów;

   

  5.     Wymagane zgody, zezwolenia i uzgodnienia w przypadku budowy pomników;

   

  6.     Informacje o patronatach honorowych innych osób lub instytucji;

   

  7.     Skład komitetów honorowych, organizacyjnych, komitetów budowy oraz kapituł nagród w przedsięwzięciach, których to dotyczy;

   

  8.     Informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia oraz formach jego propagowania w mediach;

   

  9.     Informację o innych instytucjach i osobach, których nazwy (nazwiska) lub logo będą promowane w związku z projektem;

   

  10.   Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za współpracę z Ambasadą;

   

  11.   W przypadku gdy o Patronat Honorowy Ambasadora RP ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp.;

   

  12.   O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Ambasadora RP wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną;

   

  13.   Wnioskodawca może umieścić również Godło RP za zgodą Ambasadora;

   

  14.   Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Honorowego Ambasadora RP, zgodnie z przekazanymi mu przez Ambasadę wytycznymi, podaje informację o patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem, ostateczny projekt zaproszenia/broszurki/plakatu, przedstawia do akceptacji Ambasady;

   

  15.   Po zakończeniu wydarzenia objętego Patronatem Honorowym Ambasadora RP wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Ambasady relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim materiały prasowe, druki, foldery, plakaty, fotografie i filmy, a także link do strony internetowej przedsięwzięcia.

   

   

  Kompletne wnioski należy przesyłać najpóźniej 2 miesiące przed planowanym wydarzeniem na adres washington.culture@msz.gov.pl

   

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: