close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZGON ZA GRANICĄ

 • Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. dokumentów i procedury repatriacji zwłok/szczątków ludzkich do Polski, w najbardziej typowym*) przypadku.

   *) Przypadki zgonów z przyczyn nienaturalnych, zgonów spowodowanych chorobą zakaźną lub inne przypadki szczególne, mogą wymagać odmiennego sposobu postępowania i zaangażowania większej liczby organów (np. policyjnych, sądowych, medycznych).

  Na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania w Polsce należy uzyskać:

  POZWOLENIE STAROSTY/PREZYDENTA MIASTA (właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki/szczątki ludzkie mają być pochowane), na pochowanie na cmentarzu trumny lub urny

  ZAŚWIADCZENIE POLSKIEGO KONSULA (wydawane po przedstawieniu decyzji starosty/prezydenta miasta oraz kopii aktu zgonu), stwierdzające, że zwłoki/szczątki ludzkie mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do treści decyzji starosty/prezydenta miasta.

  - Przewóz prochów więcej informacji...

  - Przewóz zwłok więcej informacji...

  W celu uzyskania DECYZJI starosty/prezydenta miasta na pochówek, rodzina zmarłego (lub upoważniony przez nią polski zakład pogrzebowy) składa w polskim urzędzie stosowny wniosek.

   

  Procedura repatriacji zwłok/szczątków ludzkich do Polski regulowana jest przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 tej ustawy, naruszenie jej przepisów jest wykroczeniem karanym aresztem lub grzywną. Dotyczy to w szczególności przypadków wywożenia trumien/urn bez oryginału ZAŚWIADCZENIA wydanego przez konsula.

  Tak trumna, jak i urna, muszą być pochowane na cmentarzu.

  Na podstawie POZWOLENIA STAROSTY/PREZYDENTA MIASTA oraz po przedstawieniu AKTU ZGONU, konsul wystawia ZAŚWIADCZENIE stwierdzające, że zwłoki/szczątki ludzkie mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgodnie z ustawą z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.),  prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1)     pozostały przy życiu małżonek;

  2)     krewni zstępni (dzieci, wnuki);

  3)     krewni wstępni (rodzicie, dziadkowie);

  4)     krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

  5)     powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: