close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY ALIMENTACYJNE

 • Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku, w związku z przystąpieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji Haskiej sporządzonej 23 listopada 2007 roku o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu od dłużników zamieszkałych w USA (50 stanów oraz District of Columbia, Guam, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands) określa przywołana konwencja (Polska jest stroną konwencji od 1 sierpnia 2014 roku).

  Z treścią konwencji w języku polskim można się zapoznać pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.192.01.0039.01.POL&toc=OJ:L:2011:192:FULL#L_2011192PL.01005101.

  W języku angielskim pod adresem https://assets.hcch.net/docs/14e71887-0090-47a3-9c49-d438eb601b47.pdf  

   

  Organem Centralnym w Polsce ds. niniejszej konwencji (art. 4 konwencji) jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 WARSZAWA
  P.O. Box 33
  POLAND

  Telephone: +48 22 23 90 870
  Fax: +48 22 62 80 949
  E-mail: alimenty@ms.gov.pl

   

  Analogicznym  organem w USA jest U.S. Department of Health and Human Services Office of Child Support Enforcement (OCSE)
  330 C Street SW
  Washington, DC 20201
  Tel: (+1) 202-401-5722
  Fax: (+1) 202-401-5655
  Email: ocseinternational@acf.hhs.gov  
  Website: http://acf.hhs.gov/programs/css

   

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Polsce, czytaj więcej na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

  Tagi: alimenty

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: