close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZUS SPRAWY EMERYTALNO-RENTOWE

 •  

  Informacja na temat realizacji polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym:

   

  http://www.zus.pl/documents/10182/167561/Emerytury_i_renty_z_ZUS-USA.pdf/356c7e14-882c-47d5-ac76-2cf6d4cddf53

   

  Ze strony ZUS wszelkich informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem polskiej emerytury lub renty z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce w systemie powszechnym ("pracowniczym") i okresów ubezpieczenia przebytych w USA udzielić może jednostka wyznaczona do realizacji Umowy polsko-amerykańskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych:

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  I Oddział w Warszawie

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

  ul. Kasprowicza 151

  01-949 Warszawa

  telefony:
  + 48 (22) 569-36-04, + 48 (22) 569-36-13, + 48 (22) 569-35-93, + 48 (22) 569-36-50, + 48 (22) 569-36-51

  Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS można uzyskać także w Departamencie Rent Zagranicznych w Centrali ZUS, wykonującym w ramach Zakładu funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-amerykańskiej:

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Departament Rent Zagranicznych

  ul. Szamocka 3, 5

  01-748 Warszawa

  tel. + 48 22 667 2620 oraz +48 22 667 2621

  fax +48 22 667 2625 

  e-mail: drz@zus.pl

   

  Odpowiednio, informacje oraz bezpośrednią pomoc osobom zainteresowanym uzyskaniem amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA udzielą placówki Social Security Administration, w tym również placówka umiejscowiona przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie:

   

  Federal Benefits Unit

  Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie

  ul. Piękna 12

  00-539 Warszawa

  tel.: +48 (22) 504-2112
  fax.: +48 (22) 504 2122
  email: fbuwarsaw@state.gov

   

  Osoby zainteresowane uzyskaniem amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych zamieszkałe w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim lub śląskim, mogą zwracać się również do Konsulatu USA w Krakowie:

  Dział Świadczeń Federalnych

  Konsulat Generalny USA

  ul. Stolarska 9

  31-043 Kraków, Polska

  tel.: +48 (12) 424 5182

  fax.: +48 (12) 424 5120

  email: krakowfbu@state.gov

   

  Informacje dotyczące możliwości uzyskania świadczeń amerykańskich z social security z zastosowaniem nowej Umowy można także znaleźć na stronie internetowej Social Security Administration pod adresem www.ssa.gov. Można również zwrócić się pisemnie z prośbą o informacje do Social Security Administration pod następujący adres:

  SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION

  Office of International Programs

  P.O. Box 17741

  Baltimore, Maryland 21235-7741

  USA

  Materiały informacyjne w języku polskim opracowane przez instytucję amerykańską Social Security Administration, dotyczące warunków nabywania świadczeń amerykańskich, dostępne są na stronie internetowej tej instytucji: http://www.ssa.gov/multilanguage/Polish/polish.htm

  Informacji na temat stosowania postanowień Umowy w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie prawa amerykańskiego udzielają:

   

  1. Federal Benefis Unit (Federalne Biuro Świadczeń)
  Ambasada USA w Warszawie
  ul. Piękna 12
  00-539 Warszawa
  tel. + 48 22 504 21-12
  fax: + 48 22 504-21-22
  e-mail: fbuwarsaw@state.gov

   

  2. Social Security Administration w Baltimore OIO Totalization
  P.O. Box 17769
  Baltimore, MD 21235

   

  3. Placówki terenowe Social Security (field offices) - w podstawowym zakresie

  Szczegółowe informacje po polsku: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2402

  Szczegółowe informacje po angielsku: http://www.ssa.gov/international/Poland.html

   

  Nowa Elektroniczna usługa dla klientów ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej, możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi na stronie internetowej:

   www.e-inspektorat.zus.pl

  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.

   

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentem "WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT W RELACJACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH NA PODSTAWIE KONWENCJI MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU, PODPISANEJ W DNIU 13.02.2013 R."

  dokument

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: