close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA

 • 21 września 2017

  W Departamencie Edukacji USA odbyło się posiedzenie National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA), którego celem było dokonanie okresowego przeglądu i zatwierdzenie amerykańskich akredytacji zagranicznych wyższych szkół medycznych, w tym akredytacji studiów medycznych prowadzonych na polskich uniwersytetach medycznych.

  Stronę polską reprezentowała delegacja pod przewodnictwem prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której znaleźli się również przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz eksperci z polskich uczelni medycznych.

  Wiceminister Szumowski zapoznał członków NCFMEA z systemem akredytacji medycznych kierunków studiów w Polsce oraz ze stanem ich umiędzynarodowienia, zaś prof. Łukasz Sułkowski, wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej przybliżył działania projakościowe i procedury akredytacyjne obowiązujące na polskich uczelniach medycznych.

  W części zamkniętej posiedzenia NCFMEA podjęła uchwałę o przedłużeniu akredytacji polskim uczelniom medycznym i wyznaczyła termin następnego przeglądu na jesień 2020 r.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: